Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ στις 09/10/2020 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών: Ανακοινώσεις Κοινωφελών Περιουσιών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/10/2020

Ανακοίνωση


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo