Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2014

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 20/10/2014 αναρτήθηκαν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αθηναίων:

  • Ο πίνακας επιτυχόντων  στις ειδικότητες  ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΔΕ Θερμοϋδραυλικών, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών,  ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Μαγείρων,  ΔΕ Ψυκτικών,  ΔΕ Μηχανοξυλουργών,  ΔΕ Σοβατζής,  ΔΕ Αλουμινάς, ΔΕ Σιδεράς, ΔΕ Πλακάς, ΔΕ Ηλεκτρολόγος, ΥΕ Τραπεζοκόμοι  και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων,
  • Ο συγκεντρωτικός πίνακας απορριπτέων  υποψηφίων στις ειδικότητες ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων, ΔΕ Θερμοϋδραυλικών, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών,  ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Μαγείρων,  ΔΕ Ψυκτικών,  ΔΕ Μηχανοξυλουργών,  ΔΕ Σοβατζής,  ΔΕ Αλουμινάς, ΔΕ Σιδεράς, ΔΕ Πλακάς, ΔΕ Ηλεκτρολόγος, ΥΕ Τραπεζοκόμοι  και ΥΕ Εργατών Γενικών Καθήκοντων, 

Οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων στην ειδικότητα: 

της υπ΄ αριθμ 1/2014 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo