ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/ 2016

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για το χρονικό διάστημα
από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/07/2017
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών,
που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων των εξής ειδικοτήτων: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων

Συνημμένα ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας όλων των υποψήφιων των κατηγοριών ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων,
τον πίνακα επιτυχόντων καθώς και τον πίνακα απορριπτέων στις ανωτέρω ειδικότητες και παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί στη σελίδα του ΔΒΑ

103 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΟΡΘΗ)
104 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ (ΟΡΘΗ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 1-2016 (103-104) (ΟΡΘΗ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΟΧ 1-2016 (103-104) (ΟΡΘΗ)


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo