ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ, ανακοίνωσε τη χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» Vouchers.


Οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση με αρ. [ρωτ. 3070/11.7.2016 που εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ ΑΕ για το έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher.


Για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Ρόδου 181, Σεπόλια, 4ος όροφος, Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών) μέχρι την Παρασκευή 23-9-2016, κατά τις ώρες από 8:00 έως 15:00, προσκομίζοντας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ καθώς και ΑΜΚΑ (υποψηφίων και παιδιών).


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo