Ανακοίνωση παράτασης της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και με γνώμονα να δοθεί η ευκαιρία για περισσότερες δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020 - 2021» (Παιδικοί σταθμοί – ΚΔΑΠ), παρατείνονται οι προθεσμίες ως εξής:

Λήξη περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: 7/8/2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων: 13/8/2020

Ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων: 14/8 - 18/8/2020 και ώρα 16:00

Υπενθυμίζουμε πως οι παραπάνω διαδικασίες, πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, στη διεύθυνση https://www.eetaa.gr/.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo