Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2016

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χρονικό διάστημα από 07/10/2016 και μέχρι 31/07/2017 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων των εξής ειδικοτήτων: ΤΕ Πληροφορικής (Hardware), ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Θερμοϋδραυλικών, ΔΕ Ψυκτικών, ΔΕ Ξυλουργών–Επιπλοποιών, ΔΕ Σοβατζήδων, ΔΕ Αλουμινάδων, ΔΕ Σιδεράς–Σιδηρουργός, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Πλακάδων, ΔΕ Μαγείρων, ΥΕ Τραπεζοκόμων, ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας και ΥΕ Εργατών Οικοδ. Εργασιών.

Οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας όλων των υποψήφιων των κατηγοριών:


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo