Νέα ανακοίνωση για θέσεις ΕΣΠΑ 2023-2024

Αγαπητοί γονείς,

Όπως ήδη γνωρίζετε, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, με τις εξής κατηγορίες θέσεων:

  • Α1 Βρέφη, από 6 μηνών έως 2,5 ετών (επισημαίνεται πως το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών δέχεται βρέφη από 6 μηνών γεννημένα από την 01/04/2021 έως και 31/03/2023)
  • Α2 Προ-νήπια, από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (παιδιά γεννημένα  το έτος 2020 και έως την 31/03/2021).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι ωφελούμενες/οι θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού ηλεκτρονικά μέσω του site του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προκειμένου να προσέλθουν, σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα, στα γραφεία του Ιδρύματος (Ρόδου 181), για την κατοχύρωση της θέσης τους και την υπογραφή της σύμβασης.

ΠροσοχήΚαθώς τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας, οι ωφελούμενες/οι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνον, εφόσον έχει προηγηθεί η εν λόγω ηλεκτρονική κράτηση.

Για την ημερομηνία έναρξης κρατήσεων ηλεκτρονικών ραντεβού, αλλά και για  λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία, θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση.

Σε περίπτωση κωλύματος φυσικής παρουσίας του/της ωφελούμενου/ωφελημένης αποκλειστικά για λόγους υγείας, δύναται να προσέλθει εκ μέρους του/της τρίτο άτομο το οποίο θα πρέπει να έχει θεωρημένη εξουσιοδότηση από τον /την ωφελούμενου/ωφελημένη φέροντας μαζί του:

  • την «αξία τοποθέτησης» (voucher) εκτυπωμένη
  • την φωτοτυπία ταυτότητας του/της ωφελούμενου/ωφελημένης καθώς και
  • ο/η εξουσιοδοτούμενος/εξουσιοδοτημένη πρέπει να έχει και την δική του ταυτότητα προς επίδειξη.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo