Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9021/12-01-2024 (ΑΔΑ:93Ο4Ω6Μ-ΒΝ0) απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, είναι η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

  • ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
  • ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΤΣΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ (ΜΙΝΑ)
  • ΜΠΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  • ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  • ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
  • ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
  • ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  • ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
  • ΚΛΕΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)
decrescendo