Δελτίο Τύπου

 lampirisv 2 of 7

lampirisv 7 of 7

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΤΑΦΠΠΗ)

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

και

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μια νέα εποχή ολιστικής μεταρρύθμισης ανατέλλει για το ιστορικό ίδρυμα της Αθήνας, με έτος ίδρυσης το 1859, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.), της μεγαλύτερης δομής σε αριθμό επωφελουμένων ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης της πρώιμης παιδικής ηλικίας της χώρας και της αυτοδιοίκησης, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Π.Α.Δ.Α) που θα υλοποιηθεί από το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Τ.Α.Φ.Π.Π.Η.) της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου.

Παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, καθώς και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων Ελευθέριου Σκιαδά, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Καλδής και η Πρόεδρος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών Δήμητρα-Ινές Αγγελή-Λυκούδη υπέγραψαν το Μνημόνιο Συνεργασίας στο Δημαρχιακό Μέγαρο.

Στην σύντομη ενημέρωση και συζήτηση που προηγήθηκε ο Πρόεδρος του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία καθηγητής Κωνσταντίνος Πετρογιάννης, ανέπτυξε τα οφέλη της συνεργασίας για την ανάπτυξη εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο απόκτησης γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων κατάλληλων για την απαιτήσεις του επαγγέλματος των παιδαγωγών και απώτερο στόχο την εφαρμογή – προώθηση νέων μεθόδων αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία προς όφελος των βρεφών των νηπίων και των οικογενειών τους.

Η Διευθύντρια Προγραμματισμού Οργάνωσης Πληροφορικής και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Δ.Β.Α. Μαρία Διβάνη, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι οι πρότυπες διαδικασίες που πλαισιώνουν την λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών πολλά χρόνια τώρα ως προς την προστασία των παιδιών, την ανάπτυξη και την εκπαίδευσή τους, την υψηλή διατροφική αξία των γευμάτων των βρεφών και νηπίων, την Συμβουλευτική Γονέων ήρθε η στιγμή με την επιστημονική ομπρέλα της συνεργασίας αυτής να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των γονέων και να γίνει ένα ακόμη βήμα για την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. 

 lampirisv 1 of 7

lampirisv 5 of 7

Ενδεικτικά το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

  • Την ανάπτυξη νέων μεθόδων αγωγής και φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία προς όφελος των βρεφών, των νηπίων αλλά και των οικογενειών τους, με βάση τη συμπληρωματικότητα των στόχων, καθώς και το κοινό ενδιαφέρον των δύο Μερών για την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.
  • Τη συν-διοργάνωση και υλοποίηση θεματικών δράσεων σε τομείς που υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό ενδιαφέρον, όπως αυτές θα προκύπτουν από τις αναδυόμενες ανάγκες των ωφελούμενων.
  • Την ανάπτυξη των επιμέρους δράσεων στον τομέα της έρευνας, της πρακτικής, της εκπαίδευσης και της διάχυσης της πληροφορίας στην κοινότητα, αλλά και σε φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  • Την συν-διοργάνωση δράσεων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της έρευνας, της πρακτικής, της εκπαίδευσης και της διάχυσης της πληροφορίας με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων σε θέματα παιδαγωγικών, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, διοίκησης-οικονομίας, αισθητικής αγωγής και πολιτισμού, προς όφελος του προσωπικού των Π.Σ. του Δ.Β.Α., των βρεφών και νηπίων και των γονέων.
  • Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας, μέσω της συλλογής - ανταλλαγής πληροφοριών - δεδομένων στο πλαίσιο των ερευνητικών δράσεων, την ανταλλαγή και δημιουργία ενημερωτικού υλικού, δημοσιεύσεων και ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Την οργάνωση ή/και σε συνεργασία με τρίτους, πιστοποιημένων σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων σε επιστημονικούς τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και άλλων εκδηλώσεων κοινωνικού και επιστημονικού χαρακτήρα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και του ευρύτερου κοινού (γονείς).
  • Την παροχή αμφίδρομων δυνατοτήτων για την πρακτική άσκηση φοιτητών στους παιδικούς σταθμούς, σε χρόνο, διάρκεια και όρους που αποφασίζονται ανάλογα με τις δυνατότητες του Φορέα υποδοχής.
  • Την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης, αξιολόγησης και επαναπροσδιορισμού, από κοινού, των ανωτέρω δράσεων σύμφωνα με τους όρους, κανόνες και διαδικασίες που διέπουν τα δύο Μέρη.

Από το Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης

Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Απαλλαγή γονέων από οικονομική συμμετοχή για όλον το μήνα Μάιο 2021

Στο πλαίσιο της σταδιακής επαναφοράς των μηχανισμών της πολιτείας σε μια ομαλότερη καθημερινότητα, και υπό το πρίσμα της πιθανής επαναλειτουργίας των Παιδικών Σταθμών της επικράτειας εντός του Μαΐου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, πιστό στις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ενεργής υποστήριξης των γονέων και κηδεμόνων παιδιών προσχολικής ηλικίας, αποφάσισε σε συνεδρίασή του στις 28.4.2021, ύστερα από εισήγηση της Προέδρου του, κας Κατερίνας Κατριβάνου, να μην καταβληθεί καθόλου οικονομική συμμετοχή για όσες ημέρες του Μαΐου θα φιλοξενηθούν τα παιδιά τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αθηναίων. 

Ο Δήμος Αθηναίων και οι εποπτευόμενοι από αυτόν φορείς, αρωγοί των πολιτών, σε κάθε περίσταση.

decrescendo