Υπηρεσίες συμβουλευτικής, κοινωνικής υποστήριξης και πρόληψης

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

  • οργανώνονται προγράμματα που προάγουν την ψυχική υγεία, την ψυχολογική υποστήριξη και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, γονείς, παιδαγωγούς και το προσωπικό των παιδικών σταθμών
  • εφαρμόζονται προγράμματα προληπτικής ιατρικής, με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και στόχο την πρόληψη, πραγματοποιούνται περιοδικοί εμβολιαστικοί και αναπτυξιακοί έλεγχοι των φιλοξενούμενων παιδιών
  • οργανώνονται ενημερωτικές επιμορφωτικές ημερίδες για το προσωπικό και τους γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών.

Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται μέσω των τμημάτων:

  • Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικής. Στελεχώνεται από ειδικούς επιστήμονες και βρίσκεται στην οδό Λάκωνος 9 & Τριφυλλίας, πάρκο ΚΑΠΑΨ, Πανόρμου, Τ.Κ. 115 24, τηλ. 210 8670030, 210 8670031
  • Τμήμα Υπηρεσιών  Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας (Ρόδου 181, Σεπόλια, τηλ. 210 5150635, εσωτ. 147)
  • Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης (Αγ. Ισιδώρου 4, Νεάπολη, Αθήνα, τηλ. 210 5142576)
decrescendo