Ημέρα φιλοξενίας παιδιών στους Π.Σ. του Δ.Β.Α για το σχολικό έτος 2016-2017

Οι παιδικοί σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών θα υποδεχτούν παιδιά από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 189/25.7.2016 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Κ9ΟΟΡΙΑ-ΗΗ3). 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo