Συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2016 – 2017, με 42 παιδικούς σταθμούς και 1025 προσφερόμενες θέσεις βρεφών και προ-νηπίων.

H  αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 12/7/2016 έως 29/07/2016 στη διεύθυνση: www.eetaa.grpaidikoi.eetaa.gr.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 29/07/2016 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που δίνεται αυτόματα.

Ανακοίνωση


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo