Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2014

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Πέμπτη 25/09/2014 αναρτήθηκαν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αθηναίων:

  • Ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων στην ειδικότητα ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού,
  • Ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων στην ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,
  • Ο πίνακας επιτυχόντων στις ειδικότητες ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,
  • Ο πίνακας απορριπτέων υποψηφίων στις ειδικότητες ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού και ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων,

της υπ΄ αριθμ 1/2014 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo