Ανακοίνωση

Οι παιδαγωγοί που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την μουσικοκινητική αγωγή Carl ORFF, σε διημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου και το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013, στον παιδικό σταθμό του Δ.Β.Α., 7Δ.Κ. Σεβαστουπόλεως. Η διημερίδα με θέμα: «Η μουσικοκινητική αγωγή ORFF στην προσχολική αγωγή, θεωρία και πρακτικές εφαρμογές», οργανώθηκε με τη συνεργασία του Ελληνικού Συλλόγου Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl ORFF και είχε στόχο τη γνωριμία των παιδαγωγών με τις αρχές, τις αξίες και το θεωρητικό πλαίσιο της μουσικοκινητικής αγωγής, την κινητοποίηση των δημιουργικών και εκφραστικών ικανοτήτων τους, καθώς και την παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων άμεσα αξιοποιήσιμων στην παιδαγωγική πράξη.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo