Ανακοίνωση για νέες εγγραφές περιόδου 2016-2017

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι από τη σχολική περίοδο 2016-2017 οι εγγραφές παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δ.Β.Α. υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (www.dbda.gr).

Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).

Για την εγγραφή των παιδιών κατά την περίοδο 2016-2017 λαμβάνεται υπόψη η ηλικία που θα έχουν την 01/09/2016.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων νέων εγγραφών ξεκινά την Κυριακή 15/05/2016 και θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 15/06/2016.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Παρασκευή 17/06/2016, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρεία ταχυμεταφοράς (courrier). Στα δικαιολογητικά που θα αποστείλετε, θα πρέπει να αναγράψτε τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης.

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω της καθυστέρησης έναρξης υποβολής φορολογικών δηλώσεων για ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες παρατείνεται ημερομηνία κατάθεσης του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έως και τις 30/6/2016 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courrier).

Επισημαίνουμε ότι τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατατίθενται κανονικά μέχρι 17/6/2016.

Περισσότερα

Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενουμένου

Υπεύθυνη Δήλωση Όρων Λειτουργίας Π.Σ.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo