Ανακοίνωση

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι έξι (126) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη συμπλήρωση των δυο (2) μηνών για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 25/11/2014 έως και 28/11/2014.

Ανακοίνωση

Παράρτημα ανακοινώσεων

Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo