Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ΠΕ Ιατρών (Παιδιάτρων) για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου (2) δύο Ιατρών, ειδικότητας Παιδιάτρου για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, διάρκειας έντεκα (11) μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΣΜΕ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo