Οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών σύμφωνα με το ΦΕΚ 3611/τ.Β/29.8.2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3611/τ.Β/29.8.2020 με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», σας παραθέτουμε ολόκληρο το Παράρτημα 13 στο οποίο παρατίθενται οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών καθώς και την τήρηση βασικών αρχών για τον περιορισμό της διασποράς του Covid – 19.

Για την αποτελεσματικότερη συνεργασία μας προς όφελος όλων (παιδιών, γονέων και εργαζόμενου προσωπικού), παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των αναφερόμενων κατά το μέρος που σας αφορά.

ΦΕΚ 3611 29.08.2020 page 098

ΦΕΚ 3611 29.08.2020 page 099

ΦΕΚ 3611 29.08.2020 page 100

ΦΕΚ 3611 29.08.2020 page 101

ΦΕΚ 3611 29.08.2020 page 102

ΦΕΚ 3611 29.08.2020 page 103


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo