Χορήγηση πρόσθετων «αξιών τοποθέτησης» vouchers από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σε ωφελούμενους που συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2018-2019»

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. καλεί τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 5180/14.6.2018, και οι οποίοι ενώ είχαν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, να προχωρήσουν στην παρακάτω διαδικασία για τη χορήγηση voucher.

Α) Ο κάθε υποψήφιος εκτυπώνει ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ, που βρίσκεται στην εφαρμογή ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) την οποία θα δώσει στον φορέα / δομή που επιθυμεί να εγγράψει το παιδί του.

Β) Στη συνέχεια ο φορέας / δομή που θα αποδεχθεί την διάθεση μιας θέσης στην κατηγορία που ανήκει ηλικιακά το συγκεκριμένο παιδί, θα παραλάβει την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ και θα την καταχωρήσει στην ειδική οθόνη της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ / ΔΟΜΗ.

Γ) Τα πρόσθετα vouchers θα έχουν ισχύ και θα ενεργοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2018 με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ ωφελούμενου και φορέα / δομής.

Δ) Οι φορείς / δομές θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΕΤΑΑ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους της Πρόσκλησης 5180/14.6.2018.

Όσον αφορά το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει οι ωφελούμενες/οι να προσέρχονται στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών (Ρόδου 181, Σεπόλια, τηλ. 2105102485, 2105102484, 2105102483, 2105102482), από τις 14.9.2018 έως και 24.9.2018, κατά τις ώρες από 8:00 έως 15:00, έχοντας μαζί τους την ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ, που βρίσκεται στην εφαρμογή ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo