ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α.

 Αγαπητοί γονείς,

           Λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχία όσων αναμένετε τα αποτελέσματα για τις νέες εγγραφές στους Παιδικούς μας Σταθμούς, θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών θα συνεδριάσει προκειμένου να εγκρίνει τη συμμετοχή παιδιών που θα φιλοξενηθούν για πρώτη φορά στις δομές μας.
          Κατανοώντας τη δική σας θέση, με την γονεϊκή μου ιδιότητα, αλλά και από τη θέση της Διοίκησης ενός τόσο σημαντικού οργανισμού, θα ήθελα να γίνει σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί χωρίς το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, δεδομένου ότι δεν μπορούμε να διακυβεύσουμε σε καμία περίπτωση την ασφάλεια των παιδιών σας.
          Σήμερα, Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016, ολοκληρώνεται η πρόσληψη του αναγκαίου παιδαγωγικού προσωπικού, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, γεγονός που μας επιτρέπει να προγραμματίσουμε ορθολογικά και να οργανώσουμε τις νέες εγγραφές στους Σταθμούς μας.
          Απαντώντας στους γονείς που διαμαρτύρονται ότι δίδεται προτεραιότητα στις εγγραφές παιδιών μέσω ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», κάνουμε επίσης γνωστό ότι το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, δεσμεύθηκε να διαθέσει 1.000 θέσεις μέσω του συγκεκριμένου επιδοτούμενου προγράμματος, μη περιορίζοντας επ’ ουδενί τη δυνατότητα λοιπών νέων εγγραφών, όπως άλλωστε είχε αρχικά προγραμματιστεί.
          Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς γίνεται με μοριοδότηση, βάσει των διατάξεων του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών, τηρώντας έτσι το αδιάβλητο και νομότυπο της όλης διαδικασίας.
         Ευελπιστώντας στην κατανόησή σας, εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όσους επιμένουν να επιλέγουν τις προηγμένες υπηρεσίες μας, και εύχομαι για τα μικρά μας παιδιά μια καλή σχολική χρονιά.

Η Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου
του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Καλλιόπη Γιαννοπούλου


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo