Πληροφορίες για εγγραφές σε νηπιαγωγεία, στο άρθρο 44 του Νόμου 4777/2021

Σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 44 του πρόσφατου ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ αρ.25/τ.Α’/17.2.2021), γίνεται αναφορά για εγγραφές παιδιών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

Προς διευκόλυνσή σας, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες  στο σχετικό άρθρο του συνημμένου αρχείου, στις σελίδες 23, 24, 25 (με κίτρινη υπογράμμιση).


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo