Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έως 14/6/2017

Σας γνωρίζουμε ότι η ΕΕΤΑΑ ανακοίνωσε την παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2017 – 2018.
H αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), από τις 24/05/2017 έως τις 14/06/2017. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 14/06/2017 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που δίνεται αυτόματα.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo