Αιτήσεις εγγραφών, για παιδιά γεννημένα το 2016, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Π.Σ. του Δ.Β.Α.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(για παιδιά γεννημένα το 2016, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Π.Σ. του Δ.Β.Α)

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

Σύμφωνα με το νόμο υπ΄ αριθμ. 4704 τεύχος πρώτο Αρ. Φύλλου 133/14-7-20 άρθρο 34 «Ρύθμιση Θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης», ο Δήμος Αθηναίων για το Σχολ. Έτος 2020-2021 εξαιρείται της εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. 

Κατόπιν της ανωτέρω ρύθμισης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος 2016 και που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής.

Οι αιτήσεις εγγραφών, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (https://www.dbda.gr/) και αφορούν:

  • Νήπια, γεννημένα το έτος 2016

Λόγω πληρότητας, εξαιρούνται από τις αιτήσεις εγγραφών, οι Παιδικοί Σταθμοί:

1 Δ.Κ. Μαυρομιχάλη

1 Δ.Κ. Νοταρά & Δεληγιάννη

3 Δ.Κ. Κυκλώπων

5 Δ.Κ. Αγίας Λαύρας

5 Δ.Κ. Ροστάν & Πολυλά

Αφού υποβάλετε την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα και λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου:

  1. Συγκεντρώνετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μέσα σε φάκελο
  2. Αναγράφετε πάνω στο φάκελο τα κάτωθι:

α) Τον τίτλο “Αίτηση Εγγραφής (2016)”

β) Τον Αρ. Πρωτοκόλλου που έχετε λάβει από την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση &

γ) Το Ονοματεπώνυμο του/των παιδιού/ών.

Η αποστολή του πλήρους φακέλου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων & Παρακολούθησης Εγγραφών

Ρόδου 181 & Σερήνου

10443 Αθήνα 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι:

α) η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης &

β) η αποστολή των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι που αποστέλλονται θα πρέπει να είναι πλήρεις.  Ελλιπείς φάκελοι αυτομάτως θα απορρίπτονται.

  • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Νέας Εγγραφής: 01/8/2020 έως 09/8/2020
  • Καταληκτική ημερομηνία Αποστολής Δικαιολογητικών: 10/8/2020 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier).

Οδηγίες δημιουργίας/σύνδεσης λογαριασμού χρήστη

Οδηγίες συμπλήρωσης & υποβολής αιτήσεων

Δικαιολογητικά νέων εγγραφών 2020-2021


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo