Πληροφορίες Εγγραφών 2020-2021

Παρακάτω, θα βρείτε το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης εγγραφής στους σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2020-2021, οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων.

Οδηγίες δημιουργίας/σύνδεσης λογαριασμού χρήστη

Οδηγίες συμπλήρωσης & υποβολής αιτήσεων

Δικαιολογητικά νέων εγγραφών 2020-2021

Υπεύθυνη Δήλωση Όρων Λειτουργίας Π.Σ.

Ατομική Κάρτα Υγείας Φιλοξενούμενου Παιδιού

decrescendo