Ανακοίνωση για τις/τους συμμετέχουσες/οντες στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017

Ενημερώνουμε τις/τους συμμετέχουσες/οντες στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017 ότι στις 24/08/2016 θα καταρτιστούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων της δράσης.

Οι ωφελούμενες/οι, αφού λάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher) θα μπορούν μέχρι και την 01/09/2016 να προσέρχονται από 07.30 έως 13.30 στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α., στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης εγγραφών, 4ος όροφος, προσκομίζοντας την αξία τοποθέτησης (voucher), προκειμένου να εγγραφούν σε δομή της επιλογής τους.

Οι ωφελούμενες/οι παρακαλούνται, προς διευκόλυνση της διαδικασίας, να έχουν μαζί τους και φωτοτυπία της αξίας τοποθέτησης (voucher) .


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo