Ανακοίνωση για τη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Ε.Τ.A.A. για τη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» έχει αναρτήσει την ακόλουθη ανακοίνωση: «από τη Δευτέρα 18/07/2016, η νέα έκδοση του πληροφοριακού συστήματος θα δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων με λάθη».


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo