Πρόσκληση για τη διάθεση εσόδων, από την περιουσία κληρονομίας Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη, Οικονομικού Έτους 2018

Tο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, θα προβεί στη διάθεση των εσόδων από την περιουσία Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Oικονομικού 'Eτους 2018, σε παιδιά έκθετα και εγκαταλελειμμένα από τους γονείς τους ή τέκνα που οι γονείς τους αδυνατούν λόγω αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθηκών να μεριμνήσουν για αυτά.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών εδώ.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo