ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ., αναρτήθηκαν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στην οδό Ρόδου 181 - Σεπόλια, τα αποτελέσματα της υπ' αρίθμ. 2/2012 ανακοίνωσης ΣΟΧ, ως εξής :

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :

ΚΑΙ :

 


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo