Πρόσκληση για τη διάθεση εσόδων, από την περιουσία κληρονομίας Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη, Οικονομικού Έτους 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα προβεί στη διάθεση των εσόδων οικονομικού έτους 2019 από τη περιουσία Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη, σε παιδιά έκθετα και εγκαταλελειμμένα από τους γονείς τους ή τέκνα που οι γονείς τους αδυνατούν λόγω αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθηκών να μεριμνήσουν γι΄αυτά.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών εδώ.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo