Ενημέρωση για συμμετοχή ωφελούμενων στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2017-2018»

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία «Υποβολή αίτησης για τη χορήγηση πρόσθετων voucher», πως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr) τα οριστικά αποτελέσματα για τη χορήγηση πρόσθετων «αξιών τοποθέτησης» vouchers.
Όσον αφορά στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει οι ωφελούμενες/οι να προσέρχονται στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών (τηλ. 2105150761 & 2105129341, Ρόδου 181 Σεπόλια) έχοντας μαζί τους:

  • Εκτυπωμένο voucher.
  • Tην έγγραφη βεβαίωση του φορέα μας (την οποία είχαν παραλάβει από το ίδιο Τμήμα πριν μερικές ημέρες) για ύπαρξη θέσης στον παιδικό σταθμό επιλογής τους.
  • Βεβαίωση ερωτηματολογίου εισόδου (το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τις/τους ωφελούμενες/ους ηλεκτρονικά στην αντίστοιχη εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και εκτυπώνεται η σχετική βεβαίωση).
  • Αστυνομική ταυτότητα, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Οι άμεσα ωφελούμενες/οι θα πρέπει να προσέρχονται στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών την Πέμπτη, 5/10/17, Παρασκευή 6/10/17 και Δευτέρα 9/10/17, από 8.00 π.μ.– 2.00 μ.μ.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo