11/08/2014 έως και 14/08/2014: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ/2014)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δεκατεσσάρων (214) ατόμων για το χρονικό διάστημα από 01/09/2014 έως 31/10/2014 για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία.

Ανακοίνωση Προκήρυξης ΣΟΧ / 2014

Παράρτημα Ανακοινώσεων

Αίτηση


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo