Παράταση στην έκτακτη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ανακοινώνει την Παράταση της Ρύθμισης Οφειλών βάσει των διατάξεων των άρθρων 35 έως 36 του Ν. 4807/2021 (ΦΕΚ 96/τ.Α΄/11-06-2021), που έχουν βεβαιωθεί από 15/02/2020 μέχρι και 30/06/2021, όπως και οφειλών προς του Δήμους και τα Νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15/02/2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος.

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα υποβάλλονται το αργότερο έως και την 31η Οκτωβρίου 2021 (άρθρο 36 του υπ’ αριθ. Ν. 4807/2020 (ΦΕΚ 96/τ.Α΄/11-06-2021).

Αναλυτικά τη ρύθμιση δείτε εδώ.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo