ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, ημέρα Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00 μ.μ., αναρτήθηκαν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στην οδό Ρόδου 181 - Σεπόλια, οι διορθωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ' αρίθμ. 1/2012 ανακοίνωσης ΣΟΧ ως εξής :

 

 
   
    

    ΑΝΑ ΜΗΝΑ

    decrescendo