ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31.5.2017

Καθώς διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι γονείς δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση επανεγγραφής σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις επανεγγραφής μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 31.5.2017 στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181, 4ος όροφος, Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, κατά τις ώρες από 8:00 έως 16:00.
Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης ημερομηνίας καμία αίτηση επανεγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς θα μπορούν να υποβάλλουν πια αιτήσεις μόνο για νέα εγγραφή από 1.6.2017 έως 20.6.2017.


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo