Ανακοίνωση

Η ανάρτηση προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων, χρονικής περιόδου 2013-2014, για την φιλοξενία των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς, θα γίνει στις 19 Ιουνίου 2013, στους Παιδικούς Σταθμούς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α.

Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας, από 20 έως και 25 Ιουνίου 2013.

Η ανάρτηση των οριστικών πινάκων αποτελεσμάτων θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2013, στους Παιδικούς Σταθμούς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α


ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo