Φιλοσοφία και όραμα

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών είναι χώροι αγωγής, με κύριο σκοπό την παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής στα μικρά παιδιά της Αθήνας. Η παιδαγωγική μας φιλοσοφία στηρίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις, που υπαγορεύονται από τις επιστήμες της αγωγής.

Διαβάστε Περισσότερα

Βίντεο παρουσίασης Παιδικών Σταθμών

Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Παρασκευή, 01 Απριλίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022-2023

decrescendo