ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ:

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διαδικτυακής Ημερίδας για τους γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών, με τίτλο: «Παιδαγωγοί και Γονείς: συνοδοιπόροι στην ποιοτική αγωγή και φροντίδα», που διεξήχθη την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου.

Η Διαδικτυακή Ημερίδα διοργανώθηκε από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών με στόχο να ενημερωθούν οι γονείς σχετικά με την ποιοτική αγωγή και φροντίδα των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς μας Σταθμούς.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν διοικητικά στελέχη, παιδαγωγικό προσωπικό του φορέα, καθώς και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ:

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διαδικτυακής Ημερίδας για τους γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών, με τίτλο: «Παιδαγωγοί και Γονείς: συνοδοιπόροι στην ποιοτική αγωγή και φροντίδα», που διεξήχθη την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου.

Η Διαδικτυακή Ημερίδα διοργανώθηκε από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών με στόχο να ενημερωθούν οι γονείς σχετικά με την ποιοτική αγωγή και φροντίδα των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς μας Σταθμούς.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν διοικητικά στελέχη, παιδαγωγικό προσωπικό του φορέα, καθώς και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Την έναρξη της Ημερίδας κήρυξε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, κ. Δήμητρα – Ινές Αγγελή – Λυκούδη, απευθύνοντας χαιρετισμό στους γονείς. Η κ. Αγγελή - Λυκούδη ανέφερε ότι η συγκεκριμένη δράση θα αποτελέσει αφετηρία για επόμενες συναντήσεις με θεματολογία που άπτεται των ενδιαφερόντων των γονέων σχετικά με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα των παιδιών και τις ανάγκες τους, προκειμένου να ενισχύσουν τον γονεϊκό τους ρόλο και να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες.

 

 

decrescendo