Πρόεδρος Δ.Β.Α.

Καλλιόπη Γιαννοπούλου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Έχω την τιμή να βρίσκομαι για δεύτερη φορά στη θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Ευχαριστώ τον Δήμαρχό μας, Χάρη Δούκα, για την αμέριστη εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου, και ευχαριστώ όλους εσάς για την εμπιστοσύνη που δείχνετε τόσα χρόνια στον ιστορικό Φορέα μας.

Τόσο η Διοίκηση του Δημοτικού Βρεφοκομείου, όσο και όλοι οι εργαζόμενοι, παιδαγωγικό, βοηθητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, δώσαμε στο παρελθόν και συνεχίζουμε να δίνουμε καθημερινά, τα κυριότερα διαπιστευτήριά μας, που δεν είναι άλλα από τις υπηρεσίες ύψιστης ποιότητας σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς μας.

Ο άξονας γύρω από τον οποίο κινούμαστε με ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή είναι το Παιδί και το άμεσο περιβάλλον του. Από τη γένεση του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, αυτή ήταν και αυτή θα είναι η μοναδική μας προτεραιότητα.

Βασικό μας μέλημα, είναι να μην μένουμε σε λόγια και υποσχέσεις, αλλά τις θεωρίες να τις κάνουμε πράξεις.

Αυτό που ειλικρινά μας ενδιαφέρει, είναι να αποτυπωθεί το ουσιαστικό έργο μας, στην ομαλή και υγιή ανάπτυξη των παιδιών σας.

Γι’ αυτό και κατά τη διάρκεια της θητείας μας, θα θέλαμε να πορευθούμε μαζί σας αρμονικά.  

Για το καλό του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Για τη διευκόλυνση του δύσκολου ρόλου σας.

Για το κοινό καλό όλων μας.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Καλλιόπη Γιαννοπούλου

Πρόεδρος

του Διοικητικού Συμβουλίου

του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

decrescendo