Φιλοσοφία και όραμα

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών είναι χώροι αγωγής, με κύριο σκοπό την παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής στα μικρά παιδιά της Αθήνας. Η παιδαγωγική μας φιλοσοφία στηρίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις, που υπαγορεύονται από τις επιστήμες της αγωγής.

Όραμα μας είναι η δημιουργία ενός παιδαγωγικού πλαισίου, που Θα βοηθά όλα τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, με την παροχή ίσων ευκαιριών και την εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών προγραμμάτων που:

  • αναγνωρίζουν τη μοναδικότητα κάθε παιδιού, σέβονται τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του, προσεγγίζοντάς το με αγάπη, στοργή, φροντίδα, αποδοχή και κατανόηση
  • στηρίζονται στην αρχή ότι το παιδί μαθαίνει βιωματικά, μέσα από το παιχνίδι και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, τους ενήλικες και τους συνομήλικους του, σε κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας
  • στηρίζονται στην αντιαυταρχική αγωγή, με ευαισθησία απέναντι στις ατομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών και των οικογενειών τους
  • βασίζονται στην παιδοκεντρική προσέγγιση και την παιδαγωγική παρέμβαση που ακολουθεί τη διαδικασία: παρατήρηση, σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός δράσεων, με αφετηρία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας
  • προϋποθέτουν το σχεδιασμό ενός περιβάλλοντος, που ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών, προσφέροντας ερεθίσματα για παρατήρηση, επικοινωνία, πειραματισμό, διερεύνηση, διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων, ανάπτυξη διαδικασιών κατανόησης, καθορισμό στόχων και επίλυση προβλημάτων. Η διαμόρφωση του χώρου σε ελκυστικά κέντρα ενδιαφέροντος - δραστηριοτήτων (γωνιές, εργαστήρια), δημιουργεί γόνιμο κλίμα, που προωθεί την ενεργητική, παραγωγική και δημιουργική διάθεση του παιδιού, απέναντι στη γνωστική διαδικασία
  • φροντίζουν για την ομαλή μετάβαση των παιδιών από την προσχολική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Στον παιδαγωγικό σχεδιασμό συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις που στοχεύουν, τόσο στην ομαλή ένταξη των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό, όσο και στην αλληλεπίδραση του χώρου με το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Στους βασικούς στόχους των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α. εντάσσονται προσπάθειες που στοχεύουν στην ενίσχυση των γονέων στο γονεϊκό τους ρόλο, με την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας. 

decrescendo