ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2024-2025

Προς γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους (βρέφη και νήπια) στους Βρεφικούς, Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 1/9/2024-31/7/2025

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής για παιδιά που οι γονείς τους επιθυμούν να φιλοξενηθούν στους σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2024-2025, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (https://www.dbda.gr/) και αφορούν:

  • Νήπια, γεννημένα το έτος 2021 και έως την 31/03/2022
  • Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2022 έως και την 31/03/2024

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή και εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι η επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα σας ζητηθούν βάσει των κριτηρίων που θα επιλέξετε στην πλατφόρμα.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Εγγραφής:

Έναρξη: 10/5/2024 και ώρα 00:01

Λήξη : 31/5/2024 και ώρα 23:59

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων αφορά όλες τις κατηγορίες εγγραφών και πιο συγκεκριμένα:

  1. Αίτηση νέας εγγραφής
  2. Αίτηση εγγραφής ήδη φιλοξενούμενου παιδιού
  3. Αίτηση εγγραφής αδελφού/ής ήδη φιλοξενούμενου παιδιού

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, προτείνουμε να ενημερωθείτε εγκαίρως για τον τρόπο υποβολής της αίτησης (πατήστε εδώ) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση (πατήστε εδώ), σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του ΔΒΑ (πατήστε εδώ).

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών εφαρμόζει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφαλή λήψη, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται μέσω των δικαιολογητικών εγγραφής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε µε το Τμήμα Επιλογής αιτήσεων & Παρακολούθησης εγγραφών στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: applications@dbda.gr, καθώς και στα τηλέφωνα: 2105102484-2105102485.                                                                                                                                                                       

decrescendo