Διαιτολόγιο παιδιών

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών καταρτίζει το διαιτολόγιο των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς, το οποίο στηρίζεται στη Μεσογειακή διατροφή και έχει ως βάση τους Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς, ώστε τα παιδικά γεύματα να καλύπτουν ποσοτικά και  ποιοτικά τις ανάγκες της ευαίσθητης αυτής ομάδας. Επίσης, ακολουθεί και εφαρμόζει σύστημα HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) στα σημεία παραγωγής των γευμάτων. Όλα αυτά, με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, συνθέτουν ένα πλήρες, ασφαλές, υγιεινό και ολοκληρωμένο σύστημα διατροφής.

Διαιτολόγιο  20.05.2024 - 24.05.2024

Πρότυπο διαιτολόγιο111 1

decrescendo