Η σημασία του παιχνιδιού στην προσχολική ηλικία: Ενισχύοντας το παιχνίδι στο πλαίσιο του Βρεφονηπιακού Σταθμού

Σύγχρονες έρευνες αναφέρουν την μεγάλη σημασία που έχει το παιχνίδι στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Το παιχνίδι είναι μία Φυσική συμπεριφορά, αυθόρμητη, εσωτερικά υποκινούμενη και αποτελεί τη «Φυσική» γλώσσα των παιδιών. Το παιδί μέσα από το παιχνίδι, με την αυθόρμητη επαφή με τα αντικείμενα και τους συνομηλίκους, αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες, ωριμάζει συναισθηματικά, αναπτύσσει γλωσσικές και κινητικές δεξιότητες και ικανότητες, επιλύει σύνθετα προβλήματα, αντιλαμβάνεται εμπειρικά μαθηματικές αρχές και αναπτύσσει τη λογική σκέψη. Πάνω απ' όλα, το παιδί παίζοντας, απολαμβάνει συναισθηματική ικανοποίηση, αναπτύσσοντας παράλληλα τη Φαντασία και τη δημιουργικότητά του.

Το παιχνίδι έχει αναγνωριστεί ως δικαίωμα όλων των παιδιών και θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της παιδικής έκφρασης. 

Παρά τη θεμελιώδη σημασία του παιχνιδιού, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μείωση του χρόνου καθώς και αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο παίζουν τα παιδιά. 'Έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο περιορισμός του παιχνιδιού του παιδιού, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του. Συχνά προβλήματα που αφορούν στη συμπεριφορά (άγχος, ελλείμματα προσοχής κ.α.) και στην υγεία (παχυσαρκία κα.), έχουν συνδεθεί με τη μείωση διαφόρων τύπων παιχνιδιού.

'Έχοντας υπόψη την καταλυτική σημασία του παιχνιδιού στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, αλλά και πόσο σημαντική είναι η ευαισθητοποίηση των παιδαγωγών των παιδικών σταθμών, σε θέματα που αφορούν στο παιχνίδι των παιδιών προσχολικής ηλικίας, στις συνθήκες που διαμορφώνονται στη σύγχρονη κοινωνία, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών οργάνωσε την Τρίτη, 1" Ιουλίου 2014, στο Αμφιθέατρο «Α. Τρίτσης», του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, επιμορφωτική ομιλία με θέμα «Η σημασία του παιχνιδιού στην προσχολική ηλικία: Ενισχύοντας το παιχνίδι στο πλαίσιο του Βρεφονηπιακού Σταθμού».

Ομιλητές ήταν η κα Ελίντα Καλπογιάννη, MSc, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια, συνιδρύτρια της αστικής μη κερδοσκοπικής, επιστημονικής εταιρίας ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ, και ο κ. Κων/νος Φύσσας, ψυχοθεραπευτής. Η ομιλία επαναλήφθηκε την Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014. Τις ομιλίες παρακολούθησαν συνολικά, περίπου 250 παιδαγωγοί των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

 

decrescendo