Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.) υλοποιεί πρόγραμμα σε δεκαεπτά (17) βρεφονηπιακούς σταθμούς αναφορικά με την παιδαγωγική πρακτική του παιδαγωγού αναφοράς ως βασικού παράγοντα της παιδαγωγικής σχέσης και πράξης με τα βρέφη και μικρά παιδιά στον βρεφονηπιακό σταθμό.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, τον Δεκέμβριο του 2021, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα με το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, το οποίο είναι αρμόδιο για την προετοιμασία αλλά και διαρκή κατάρτιση των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας που στελεχώνουν τους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, την περίοδο Οκτώβριος 2019 – Δεκέμβριος 2019, υλοποίησε επιμορφωτική δράση με θέμα: «Η αποτελεσματική επικοινωνία παιδαγωγών – οικογένειας, σημαντικός παράγοντας για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού στον Παιδικό Σταθμό».

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ.Β.Α.) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) υλοποίησε δράσεις, με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού, των παιδιών καθώς και των γονέων αυτών, των Βρεφονηπιακών μας Σταθμών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, από τον Ιανουάριο 2018 μέχρι σήμερα.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετείχε, την περίοδο 2021-2022, στο διακρατικό έργο REEC (Reinforce Educators – Empower Children), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονίζεται από την Terre des hommes (Tdh) Hellas, σε συνεργασία με την International Rescue Committee (IRC) Hellas, τον Δήμο του Μιλάνου (CM) και τον Δήμο Αθηναίων.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

 

decrescendo