ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ποιότητα Π.Σ. και ψυχολογική ανάπτυξη παιδιών»

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Ποιότητα Π.Σ. και ψυχολογική ανάπτυξη παιδιών».

Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη νέων μεθόδων αγωγής και φροντίδας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Ποιότητα Π.Σ. και ψυχολογική ανάπτυξη παιδιών».

Η εισήγηση πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Κωνσταντίνο Πετρογιάννη. Τονίστηκε ότι η επένδυση στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα αποτελεί καλή επένδυση, μόνον εάν οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλής ποιότητας, προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές και χωρίς αποκλεισμούς. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι οι ικανότητες των παιδαγωγών είναι σύνθετοι συνδυασμοί γνώσεων, δεξιοτήτων, κατανόησης, αξιών και στάσεων και η ανάγκη για ενίσχυση της ποσότητας - ποιότητας της αρχικής εκπαίδευσης του παιδαγωγικού προσωπικού (προ - υπηρεσιακή) αλλά και η συνεχιζόμενη κατάρτιση (ενδοϋπηρεσιακή) κρίνεται επιβεβλημένη. Την ημερίδα παρακολούθησαν διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας zoom, 339 παιδαγωγοί του φορέα.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

 

decrescendo