Τοποθέτηση κάδων βιοαποβλήτων σε Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Στα μέσα Μαρτίου 2023, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, εννέα καφέ κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων τοποθετήθηκαν πιλοτικά σε εννέα Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, στην 1η, 3η, 4η και 7η Δημοτική Κοινότητα.

Στον Παιδικό Σταθμό 4 ΔΚ Λένορμαν της 4ης Δημοτικής Κοινότητας, η τοποθέτηση του καφέ κάδου πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Νικόλαου Αβραμίδη, και της Προέδρου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Δήμητρας - Ινές Αγγελή - Λυκούδη.

Με τη στοχευμένη συλλογή των οργανικών αποβλήτων (π.χ. μαγειρεμένων τροφών, φρούτων, λαχανικών κ.λπ.) στους καφέ κάδους και την αποσυμφόρηση των πράσινων κάδων με τα σύμμεικτα απορρίμματα, συμβάλλουμε ενεργά και ουσιαστικά στην ορθολογική διαχείριση των πάσης φύσεως αποβλήτων, στη μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Απώτερος στόχος του φορέα είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, αρχικά, του εργαζόμενου προσωπικού και των φιλοξενούμενων παιδιών και στη συνέχεια των οικογενειών τους, αναφορικά με την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Κάθε μας ενέργεια, κίνηση και συμπεριφορά που αφορά στο σεβασμό και στην προστασία του περιβάλλοντος, γίνεται παράδειγμα προς μίμηση από τα μικρά μας παιδιά, και συμβάλλει στο να γίνουν μελλοντικά ευαισθητοποιημένοι ενήλικες, οι οποίοι θα επιλέγουν να προστατεύουν συνειδητά το περιβάλλον σε κάθε έκφανση της ζωής τους. Βοηθώντας, λοιπόν, τα παιδιά να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι έχει γίνει ένα βήμα πιο κοντά σε έναν καλύτερο και πιο πράσινο κόσμο.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

 

decrescendo