Πληροφορίες Εγγραφών 2020-2021

For english, press here.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(για εγγραφές παιδιών που ήδη φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Β.Α)

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

Οι αιτήσεις εγγραφών για τα παιδιά που ήδη φιλοξενούνται στους σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και που θα συνεχίσουν για την περίοδο 2020-2021, καθώς και για τα αδέλφια αυτών, που θα φιλοξενηθούν για πρώτη φορά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (https://www.dbda.gr/) και αφορούν:

  • Νήπια, γεννημένα το έτος 2017 και έως την 31/03/2018
  • Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2018 έως και την 31/03/2020

Αφού υποβάλετε την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα και λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου, ακολουθούν τα εξής:

1. Συγκεντρώνετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μέσα σε φάκελο.

2. Αναγράφετε πάνω στο φάκελο τα κάτωθι:

     α) Τον τίτλο “Αίτηση Επανεγγραφής”

     β) Τον Αρ. Πρωτοκόλλου που έχετε λάβει από την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση &

     γ) Το Ονοματεπώνυμο του/των παιδιού/ών.

Η αποστολή του πλήρους φακέλου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων & Παρακολούθησης Εγγραφών

Ρόδου 181 & Σερήνου

10443 Αθήνα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι:

α) η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης &

β) η αποστολή των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι που αποστέλλονται θα πρέπει να είναι πλήρεις. Ελλιπείς φάκελοι αυτομάτως θα απορρίπτονται.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Επανεγγραφής: 22/06/2020 έως 02/07/2020.

Καταληκτική ημερομηνία Αποστολής Δικαιολογητικών: 03/07/2020 [βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier)].

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη μετακίνηση του παιδιού σας, σε άλλο Παιδικό Σταθμό του Δ.Β.Α., θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής, να δηλώσετε ως 1η προτίμηση τον Σταθμό της επιλογής σας και, σε κάθε  περίπτωση, να μην παραλείψετε, ως 2η επιλογή, τον Σταθμό που ήδη φιλοξενείται το παιδί.

(Οι νέες εγγραφές παιδιώνθα ξεκινήσουν 05/07/2020 και θα ενημερωθείτε εκτενώς για τις διαδικασίες, με επόμενη ανακοίνωση.)

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων & Παρακολούθησης Εγγραφών στα τηλέφωνα:

210 51.02.481

210 51.02.482

210 51.02.483

210 51.02.496

Οδηγίες Σύνδεσης/Δημιουργίας Λογαριασμού Χρήστη

Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής Αιτήσεων (επανεγγραφές)

decrescendo