Εκτέλεση προμήθειας φωτοαντιγράφων με παραχώρηση για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση προμήθειας φωτοαντιγράφων με παραχώρηση: Α) Δύο φωτοτυπικών μηχανημάτων για ασπρόμαυρη εκτύπωση Β) Τριών ψηφιακών εκτυπωτικών συστημάτων μεσαίου τύπου για έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση Γ) Έξι ψηφιακών εκτυπωτικών συστημάτων μεσαίου τύπου για ασπρόμαυρη εκτύπωση για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2016-2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

decrescendo