Διακήρυξη επαναληπτικης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος 22 τ.μ. επί της οδού Ακροπόλεως 4, Δάφνη

Διακήρυξη επαναληπτικης πλειοδοτικής δημοπρασίας για έξι (6) χρόνια για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος 22 τ.μ. επί της οδού Ακροπόλεως 4, Δάφνη, ιδιοκτησίας του Δ.Β.Α. από κληρονομία Ζερβού.  (ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΡΙΑ-ΕΔΓ)

Απόφαση

Περίληψη

decrescendo