Προμήθεια θερμομέτρων υπερύθρων μετώπου και ιατρικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση α) της προμήθειας θερμομέτρων υπερύθρων μετώπου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των παιδιάτρων του Δ.Β.Α. στο πλαίσιο της αποφυγής και του περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού & β) της προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού για το γιατρό εργασίας, για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo