Προμήθεια πέντε (5) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop) με το απαραίτητο λογισμικό προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες για εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία) και τηλεδιάσκεψης του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Προμήθεια πέντε (5) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop) με το απαραίτητο λογισμικό προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες για εξ αποστάσεως παροχή εργασίας (τηλεργασία) και τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo